Co se miminek týče, ty od nás budou odcházet ve věku minimálně šesti týdnů(týká se zpravidla NHD miminek a mláďat z málopočetných vrhů, ...kteří jsou v tuto dobu většinou fyzicky zdatnější), a to v závislosti na fyzické kondici. Miminka, která nebudou mít problémy (onemocnění atp.), nebudou mít žádné zjevné anomálie či zdravotní problém během odchovu, dostanou automaticky VP (výpis předků).

!!!! KRÁLÍČEK S EVENTUELNÍ VADOU JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, ČI S PODEZŘENÍM NA MOŽNÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V POKROČILEJŠÍM VĚKU U NÁS NIKDY NENÍ NABÍDNUT K PRODEJI, TAKOVÝ JE VÝHRADNĚ DAROVÁN A NOVÝ MAJITEL JE PODROBNĚ SEZNÁMEN S MOŽNÝMI RIZIKY, STANE-LI SE, ŽE K PROBLÉMU ČI PODEZŘENÍ NA POTÍŽE DOJDE JIŽ BĚHEM REZERVACE, NOVÝ MAJITEL JE OKAMŽITĚ KONTAKTOVÁN A TENTO PROBLÉM JE S NÍM ŘEŠEN VRÁCENÍM UHRAZENÉ ČÁSTKY,EVENTUELNĚ  VÝBĚREM JINÉHO KRÁLÍČKA...!!!

ZDRAVÝ A ČISTÝ CHOV, JE PRO NÁS DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ COKOLIV JINÉHO!!!

                                                 

Miminka budou nafocena ihned jak to po narození půjde, na tyto prcky mi můžete psát o předběžnou rezervaci (zamluvení) bez jakéhokoliv závazku, ve věku cca 2-3 týdnů budou miminka nabídnuta oficiálně k rezervacím. Je možno si zažádat o přednostní výběr mláděte...dle barevnosti i pohlaví, o tento výběr lze zažádat pouze dokud nebude poskytnut dvoum osobám (a to jen pro případ požadavku odlišného pohlaví). Po určení pohlaví lze mláďata rezervovat, od rezervace je nutné složit zálohu nejpozději do 5 dnů. Záloha činí polovinu z ceny králíčka.   Po složení zálohy je rezervace brána za pevnou. Datum odběru určím u každého králíčka individuálně. Pokud nebude králíček vyzvednut do třech dnů od stanoveného data odběru, za každý další den je účtováno 20kč. Nebude-li králíček vyzvednut do 5 dnů od 1. data určeného  odběru, je uvolněn k prodeji a záloha propadá. Je samozřejmě možné se individuálně domluvit, ale bez předchozí informace nelze brát na pozdní vyzvednutí zřetel,děkuji za pochopení. Obecně se nebráním jakékoliv dohodě, jde-li například o velikou vzdálenost..atp..., v takových případech další dny k odběru neúčtuji... Nejsem povinna vracet zálohu..a to z žádného potenciálním kupujícím..uvedeného důvodu.

rezervace není standardně přenosná z králíčka na králíčka (eventuelní domluva lze..)

 

vyhrazuji si právo zrušit rezervaci na jakéhokoliv králíčka (byla-li záloha uhrazena..tuto samozřejmě vracím) a to pouze z vážných důvodů: 

1) zdravotní potíže králíčka

2) ponechání v chovu

3) zjištění důležitých okolností ze strany kupujícího (nevhodné podmínky, zneužití v chovu bez předchozí domluvy atp.., lživé informace ze strany kupujícího.)

!!! Budete-li vyzváni ke složení rezervační zálohy, termín, do kdy je potřeba složení zálohy odsouhlasit či potvrdit..je týž den!! Nebude-li meil odsouhlasen či telefonicky potvrzen (možno i sms) , mohu králíčka uvolnit k prodeji dalším zájemcům

!!!!Toto opatření je zavedeno proto, že již při rezervaci králíčka byste měli mít tuto sekci přečtenu a měly byste znát podmínky rezervace, proto nemohu čekat na případné vyjádření například dalších pár dní!!! Rezervační záloha je samozřejmostí , proto prosím o informaci o odeslání zálohy. Při pozdním příchodu zálohy..tedy nad rámec 5 dní, mohu zálohu vrátit a králíčka k prodeji neposkytnout. Toto opatření je dále zavedeno z důvodu neprodlužování předrezervační doby. Pokud nemůžete zálohu odeslat tak, aby byla připsána včas, je nutné mne kontaktovat telefonicky a domluvit se na jiném postupu.. v závislosti na okolnostech.

 

Co je dobré vědět : (uvedeno i v další sekci, ale důležité věci mají své místo všude...:)):

Dbejte prosím  na dodržování správných stravovacích návyků, hlídejte reakce trávení na jakoukoliv změnu krmiva. Doporučuji mít doma přípravek Bio-lapis (k dostání ve zverimexu)....podat při stresové situaci, po léčebném úkonu, i když se Vám králíček prostě jen "nezdá ve své kůži"..obsahuje probiotika a prebiotika

dále doporučuji mít doma sášek antikokcidika )sulfamidin, sulfacox, ESB3 Bio...)..k dostání na veterině, králíčkovi podejte při půlroční prevenci, dále v případě potíží..podezření na přemnožení kokcidií (projevuje se řídkými páchnoucími bobky, průjmem..nebo naopak..zácpou..králíček je v pokročilejším stadiu apatický a strácí hřbetní svalovinu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ač zoubky stále považuji za vadu geneticky generovanou, dbejte prosím po třetím měsíci (i dříve) věku na dostatek "materiálu", kterým si králíček sám může své zoubky adekvátně obrušovat (tvrdý chléb, větve ovocných stromů....SENO). Absolutně nedoporučuji krmit ochucenými směsmi, pamlsky, měkkými zasycujícími složkami (králíčkům potom často přestane chutnat SENO a přestane ho žrát, SENO baštit MUSÍ!!), ke krmení doporučuji pouze SENO (bezvýhradně nutné pro správnou práci čelisti), GRANULE, jabloňové větve, v přiměřeném množství čerstvou kořenovou zeleninu, jablka. Zaznamenáte-li změnu v postavení zubů (zuby budou dosedat na sebe či spodní zuby předstupují přední, okamžitě mne kontaktujte!!) Zuby KONTROLUJTE minimálně 1-2x do měsíce preventivně!! V případě "vady" projevené po 10.-12. týdnu věku reklamace tohoto směru nepřijímám, pokud je vada geneticky dána, musí se projevit nejpozději do této doby, nehledě na to, že v 99% případů je špatný skus evidentní již ve velmi ranném věku. Reklamace se též nevztahuje na neadekvátní skus způsobený pohybem čelisti, po vážném úrazu atp. (zavěšování ,lomcování s mřížemi )

 
 

V případě onemocnění králíčka reklamace nevyřizuji, protože striktně dbám na zdravotní stav každého jedince, mám-li jakékoliv pochyby, králíčka neprodám!!

Každý kupující má právo si králíčka při odběru prohlédnout a dle vlastního posouzení, nebude-li s něčím spokojen....od koupě ustoupit!! (samozřejmě je třeba opodstatněně na místě odůvodnit).. (toto je možné pouze na místě, nevztahuje se na králíčky, kteří jsou novým majitelům odesláni z důvodu velké vzdálenosti!!!!)

 

V případě, že u mne zakoupený králíček bude z jakéhokoliv důvodu "reklamován" ..pro verzi vet. potvrzené vrozené vady máte nárok na vrácení králíčka za pořizovací hodnotu nebo nárok na výměnu za jakéhokoliv jiného králíčka, který bude aktuálně v nabídce a jeho cena může být i vyšší..než pořizovací hodnota předchozího králíčka, doplatek k levnějšímu králíčkovi neposkytuji.

 

Potřebujete-li králíčka vrátit z nějakého dalšího důvodu (stěhování, alergie...) , je eventuelně možné se na mne s tímto problémem obrátit a já se mu mohu pokusit sehnat nové majitele, případně od Vás ušáka za symbolickou cenu odkoupím zpět. ( záleží na stávajících kapacitních a dalších podmínkách).

 

 

KRÁLÍČEK JE VOLNÝ K REZERVACI NEBO K ZAMLUVENÍ

    KRÁLÍČEK JE ZAMLUVENÝ, PŘÍPADNĚ PŘICHÁZÍ V ÚVAHU PRO "PŘEDNOSTNÍ VÝBĚR", KTERÝ MUSÍ BÝ USKUTEČNĚN NEJPOZDĚJI DO 3 TÝDNŮ VĚKU

    KRÁLÍČEK JE PEVNĚ REZERVOVANÝ (JE ČÁSTEČNĚ ČI PLNĚ                    UHRAZEN)

 

 VP...zasílám meilem automaticky, spravidla se snažím mít v den odběru VP vytištěn, předání tištěného VP však nezaručuji, trváte-li na tištěné formě, kontaktujte mne předem                                             

Mimča budou přeléčena proti kokcidioze, očkovat mor a myxomatozu doporučuji nejdříve 10. týden života . Veškeré dotazy ráda zodpovím na meilu.

KAŽDÉ MLÁDĚ DOSTANE S SEBOU BALÍČEK KRMENÍ, NA KTERÉ BYL ZVYKLÝ DOMA, PŘIDÁVEJTE MU JE ZE ZAČÁTKU DO VÁMI ZVOLENÉHO KRMENÍ..

 

DOPRAVA:Do Liberce dovezu zdarma po dohodě (místo odběru v Liberci stanovím já),dále možno dovést do 100km za náklady (3kč/km).. (předem na účet.....případně postačí záloha na králíčka, doplatek ceny ušáka+cena za dopravu na místě...dohoda!!!), v každém případě ale preferuji osobní odběr. Chcete-li králíčka doručit zvířecím kurýrem, nebráním se ušáčka poslat, mohu zjistit odkazy na přepravce, ale vlastní zařízení přepravy ZAJIŠŤUJE KUPUJÍCÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  v žádném případě neposkytuji záruku na přesný termín a způsob dopravy (není-li zajištěna přes přepravce SOKOLOV),každý zájemce o přepravu naším prostřednictvím.. musí vždy počítat s dovozem za plnou cenu .. či s osobním odběrem, dosud jsme to zatím vždy vyřešily cenově i časově dobře akceptovatelným způsobem pro kupujícího. Vždy je nutné, aby se kupující přizpůsobil dopravci (vyzvednutí na určitém místě v určitou dobu)..samozřejmě. Zajistím-li přepravu přes třetí osobu (nejedná-li se o přepravce SOKOLOV) požádám kupujícího o 200-300kč pro přepravce, budeme-li králíčka doručovat osobně v rámci naší osobní cesty(a to bez zvýšených nákladů na vlastní cestu) ,je doručení zdarma, navýšení nákladů na cestu..z důvodu dopravy králíčka.. je účtováno kupujícímu.

 

! při dopravě mým prostřednictvím je nutno se vždy přizpůsobit mnou navrhnutému termínu, děkuji za pochopení . !

Při ustání komunikace, mohu uvolnit králíčka k prodeji ihned po dni, kdy nebyl vyzvednut v domluvený či navrhnutý termín, případně v termín dopravy. Rezervační záloha v takových případech je taktéž nevratná !!